La cistella

La seva cistella és buida.Start with one of these collections:

Declaració d'accessibilitat

www.sesorenetes.com s'ha compromès a fer accessibles el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • Al portal poden existir continguts en altres idiomes en què no està correctament etiquetat el canvi d'idioma
  • Els elements multimèdia només àudio no tenen alternativa
  • Hi ha vídeos sense subtítols
  • Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
  • S'observa com en alguns casos el focus no compleix la mínima ràtio de contrast requerida
  • En algun cas pot produir-se solapament de contingut
  • Hi ha documents PDF amb problemes d'accessibilitat
 • Càrrega desproporcionada:
  • No s'aplica.
 • Contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:
  • Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 29 de març de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la mateixa Agència amb el suport de l'Eina IRA (Informe de Revisió d'Accessibilitat) de l'Observatori d'Accessibilitat.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits daccessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte sobre requisits d'accessibilitat designat a aquest efecte a la seu electrònica de l'Agència.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat de la Subdirecció General de Promoció i Autoritzacions.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

A través del formulari de sol·licituds d'informació accessible i de queixes en matèria de queixes d'accessibilitat podeu presentar:

 • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l'article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l'article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar a través d'aquest enllaç.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
 • està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
 • està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d'escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
 • s'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 pel disseny

A més, es fa un treball continu d'auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.